unak2unak2
“Kütüphaneler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”
ÜNAK 2022 Sempozyumu 29-30 Eylül 2022 Konya
ankos1ankos1
Sürdürülebilirlik ve Ötesi: Akademik Kütüphaneler İş Başında
ANKOSLink Uluslararası Konferansı, 21-24 Kasım 2022 Antalya

ANKOSLink 2022 Uluslararası Konferansı Poster Sunumu

Kütüphanecilik Mesleğindeki Uluslararası Dernekler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) Geliştirmek için…

HAKKINDA

Tarihçe

Amaç, Misyon/Vizyon

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu ve Yedek Üyeler

Tüzük

ADRES
Fidanlık Mah., Marmara Sok. No:38/17, 06420 Yenişehir / Çankaya / Ankara