​​Sürdürülebilir Kütüphaneler Çalışma Grubu

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler ve üye ülkeleri tarafından benimsenmiş açlıkla mücadele, sağlık, eğitim, eşitsizlik, iklim değişikliği, kara ve su iklimi, ekonomik kalkınma konularında yer alan sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ortaklık çalışmasıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada kütüphanelerin rolü, son yıllarda giderek daha önemli bir konu haline gelmiştir. ÜNAK Derneği olarak bu konuda tüm meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve deneyim paylaşımlarına yer verebilmek amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kütüphaneler Çalışma Grubu oluşturulmuştur.